Zarządzanie portfelem marek

Kształtowanie portfela marek stanowi jeden z kluczowych obszarów decyzyjnych firm. Definiowanie roli marki w portfelu, określenie jej relacji z oferowanymi produktami, decyzja o tym, które marki oferować na jakich rynkach, w których segmentach i kanałach dystrybucji - należą do najważniejszych rozstrzygnięć dtrategicznych.
Autorzy tej książki proponują rozwiązania oparte na sprawdzonych i skutecznych strategiach dotyczące takich kwestii, jak:
- wyznaczanie roli marek w portfelu, warianty strategii markowania,
- konstruowanie portfela marek: procedura, audyt portfela marek, tworzenie scenariuszy rozwoju portfela,
- określanie optymalnej liczby marek w portfelu, metody redukcji portfela,
- właściwa komunikacja marketingowa całego portfela marek, marki korporacyjnej, marek indywidualnych, submarek oraz marki wspieranej.
W efekcie trafnego zarządzania portfelem marek firma staje się właścicielem drużyny kilku naprawdę silnych marek, a nie przypadkowego zbioru „nazwanych produktów".

 

Autorzy: Jacek Kall, Monika Hajdas
Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2010

Kreacja w reklamie

Analiza pozycji marki i decyzje dotyczące pozycjonowania to najważniejsze strategiczne decyzje w marketingu. Efektywność kreacji jest sprawdzana na różne sposoby. Do najważniejszych elementów tego procesu należą ocena efektywności na podstawie briefu kreatywnego, ocena projektów kreatywnych na podstawie kryteriów menedżerskich, testy reklamy i elementów marki, badania pozycji marki przed kampanią reklamową i po niej oraz badania ciągłe (tracking świadomości i wizerunku marki). Szczegółnie zachęcamy do lektury tekstu: Opakowanie jako element współtworzący wizerunek marki.

Autorzy: R. Kłeczek, M. Hajdas, M. Sobocińska.
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008

Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości

Publikacja stanowi monografię wydaną przez Katedrę Marketingu Produktu AE w Poznaniu i jest rezultatem konferencji na temat: Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości. Jest podzielona na kilka obszarów: zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie, nowe produkty i innowacje, produkt w kanałach dystrybucji, zachowania konsumentów na różnych rynkach, zarządzanie produktami, zachowania konsumentów, kapitał marki i portfel marek.

Zachęcamy do lektury tekstu na temat: Kierunki ewolucji oczekiwań nabywców – aspekt korzyści produktowych.

 

Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie

W INSPIRE ma status lektury obowiązkowej. Przypomina, że mierniki są też kapitalną inspiracją do dyskusji na temat sposobów wdrażania strategii. 

więcej

Zobacz PUBLIKACJE