Tożsamość Korporacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z usługami dedykowanymi zarządom i szefom działów tożsamości korporacyjnej. Usługi te mają charakter nadrzędny wobec usług z pozostałych obszarów. To na tym poziomie podejmowane są kluczowe z punktu widzenia wizerunku firmy decyzje, to tu przesądza się o kierunkach rozwoju firmy i tu precyzuje się jej wizję. Tu decyzje są najtrudniejsze, bo wiążą się z dużą niepewnością strategiczną oraz długim horyzontem czasowym. Tu powstaje punkt wyjścia dla działań brandingowych w obszarze marketingu, PR, HR. Precyzyjne określenie tak podstawowych dla rozwoju każdej firmy elementów jak tożsamość marki korporacyjnej, firmowe symbole czy komunikacja korporacyjna, daje szansę na sprawne zaplanowanie i wdrożenie przez pracowników średniego i niższego szczebla określonych działań, które mają przybliżyć firmę do zaplanowanej wizji.

Tożsamość marki korporacyjnej

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Jasna, klarowna i precyzyjna mantra marki korporacyjnej wyznaczająca kierunek rozwoju firmy, jej komunikacji oraz kształtowania portfela produktów / przedsięwzięć
 • Przygotowanie wytycznych w zakresie implementacji tożsamości marki korporacyjnej dla poszczególnych działów, pionów, szczebli zarządczych
 • Skala poparcia i opinia wśród członków Zarządu i Dyrektorów szczebla wykonawczego
 • Rosnący poziom zrozumienia wśród menedżerów, postęp w zaangażowaniu pracowników we wdrożenie rekomendacji (skala: świadomość, uczestnictwo, zaangażowanie i aktywna lojalność, czyli przekonywanie innych pracowników)

Rekomendacje dot. Corporate Visual Identity / Brand Manual

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Zestaw wytycznych, inspiracji i benchmarków
 • Briefy dla agencji designerskich, przeprowadzenie briefingów, selekcja i wybór partnera
 • Spójny i wyróżniający system wizualny ułatwiający decyzje dotyczące brandingu produktów, marek, punktów sprzedaży, pracowników, itp.
 • Czas opracowania Brand Manual
 • Opinia osób odpowiedzialnych i partnera zewnętrznego

Strategia komunikacji korporacyjnej

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Przygotowanie briefów dla agencji reklamowych, PR i innych partnerów zaangażowanych w komunikację; udział w briefingach, selekcja i wybór partnerów
 • Spójne i jasne wytyczne dotyczące komunikacji korporacyjnej dla wszystkich działów i pionów zaangażowanych w komunikację oraz dla partnerów zewnętrznych
 • Znajomość i wizerunek marki korporacyjnej (CI) wśród różnych grup intersariuszy
 • Przykłady mierników dotyczących wartości emocjonalnych oferowanych przez markę korporacyjną: renoma, identyfikacja, uznanie, wizerunek pracowników, ocena jako pracodawca, społeczna odpowiedzialność, relacje B2B
 • Konsekwencja w implementacji Corporate Identity Mix (procedura)
 • Określenie ram Corporate Brand Extension (wdrożenie strategii portfela marek)

Brand due diligence

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Ukierunkowanie fuzji i przejęć na obszary w największym stopniu wzmacniające kompetencje marki korporacyjnej
 • Wskazanie ewentualnych zagrożeń wynikających z nadmiernego rozciągnięcia marki korporacyjnej, kanibalizacji, rebrandingu, zmian w całym obszarze Corporate Branding (utraty korzyści i kosztów)
 • Skrócenie czasu i ograniczenie kosztów rebrandingu uzasadnionego fuzją, przejęciem
Kluczowe determinanty sukcesu:
 • Poznanie oczekiwań i listy obszarów niepewności, uzgodnienie zakresu projektu
 • Formalizacja realizacji projektu bezpośrednio w firmie, która jest przedmiotem badania (pracy konsultantów), uzyskania informacji, w określonym obszarze

Obszar Marketingu


Obszar Tożsamości Korporacyjnej


Obszar PR


Obszar HR