Obszar Public Relations

Zapraszamy do zapoznania się z usługami dedykowanymi Szefom Działów PR oraz PR Managerom.  Usługi te obejmują strategię CSR oraz jej wdrożenie poprzez marketing społecznie zaangażowany. Wiemy, że żadna firma nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów społecznych, dlatego w strategii CSR tak ważny jest wybór odpowiedniej idei. Idea ta nie powinna być przypadkowa, ale powinna być bezpośrednio związana z działalnością firmy lub jej docelowym wizerunkiem. Tylko wówczas działania te przynoszą obopólne korzyści: społeczeństwu i firmie. Wybór i wsparcie właściwej idei sprawia, że działania CSR oraz marketing zaangażowany społecznie mają wspólny mianownik, który ułatwia prowadzenie działań PR firmy oraz zwiększa ich efektywność.

Strategia CSR

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Koncentracja na kwestiach społecznych przynoszących firmie wyróżniające ją korzyści społeczne i ekonomiczne
 • Powiązanie inicjatyw CSR z konkretnymi działami, jednostkami operacyjnymi
 • Opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia CSR dla poszczególnych działów i jednostek operacyjnych
 • Skoordynowanie działań w zakresie CSR
 • Czas realizacji i opinia Działów Public Relations i Marketingu
 • Ocena współpracy i sprawności koordynacji
 • Jakościowa ocena wśród pracowników, partnerów B2B i kluczowych interesariuszy

Strategia CRM

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Zestawienie najciekawszych benchmarków w zakresie marketingu zaangażowanego społecznie
 • Przygotowanie briefów i szczegółowych wytycznych dla partnerów zaangażowanych w działania CRM (agencji reklamowych, agencji PR, itp.), przeprowadzenie briefingów
 • Zainicjowanie myślenia ukierunkowanego na selekcję idei, które warto wspierać by osiągnąć spójność i synergię działań
 • Spójna z ogólną strategią CSR strategia działań CRM
 • Transfer wizerunku z idei na firmę
 • Czas realizacji i opinia Działu Public Relations oraz przedstawicieli agencji zaproszonych do współpracy
 • Znajomość faktów i jakościowa ocena wśród kluczowych grup interesariuszy
 • Przychylność mediów (ilość news, komunikatów, publikacji), opinie jakościowe
 • Ocena wśród pracowników i partnerów B2B
 • Wpływ marketingu zaangażowanego społecznie na wizerunek firmy

Obszar Marketingu


Obszar Tożsamości Korporacyjnej


Obszar PR


Obszar HR