• Maciej
    Dolata

MACIEJ DOLATA. Współzałożyciel oraz Partner Zarządzający. W Firmie odpowiada za współpracę z klientami w obszarach: analiz rynkowych, budżetowania i ROI działań marketingowych, planowania i wdrożenia aktywności marketingowych, oceny nowych koncepcji biznesowych oraz rozwoju biznesu. Jest autorem koncepcji projektów Strategic Branding Due Dilligence.

Ma doświadczenie w formułowaniu i realizacji strategii rozwoju marki i portfela brandów w różnych kategoriach i branżach: na rynku paliw, mediów, ochrony zdrowia, w branży nieruchomości, sektorze publicznym, dla miast i regionów, w brandingu idei. W latach 1998-2008, jako szef Działu Planowania Strategicznego i Analiz DEMO effective launching prowadził i nadzorował ponad sto projektów brandingowych dla takich firm jak TETRA PAK, ORBIS ACCORD, BP GAS, PKN ORLEN, PGD, AGROS, COLIAN, KAMIS, BAKOMA, RADIO ZET oraz dla takich marek jak GRZEŚKI, TIGER, TWIST, MOKATE, LUDWIK, KAROTKA, HEJ, W.KRUK, VERBENA,  PKT.pl i Zumi.pl. Prowadził wykłady na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był prelegentem na wielu konferencjach.

Zobacz NOTY EDYTORSKIE