Branding trzeciej organizacji pozarządowej w Polsce

Zostaliśmy poproszeni o ocenę działań budujących wizerunek Stowarzyszenia WIOSNA oraz dwóch flagowych marek produktowych – SZLACHETNEJ PACZKI oraz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. 

 

Kluczowy problem WIOSNY to duża dysproporcja pomiędzy wielkością organizacji, skalą realizowanych działań a znajomością marki i klarownością pozycjonowania na mapie organizacji pomocowych i pozarządowych.

 

Nasze zadanie polegało na dodefiniowaniu pozycjonowania (pożądanego obrazu w oczach kluczowych grup interesariuszy) i określeniu celów komunikacji. Pomogliśmy dobrać archetypy dla każdej z marek, przesądzić ich wzajemne relacje i zarekomendować kalendarz ich aktywności medialnych. W końcowej fazie przedstawiliśmy benchmarki i pomogliśmy wypracować konkretne koncepty kreatywne.

 

W dłuższej perspektywie celem jest popularyzacja IDEI WOLONTARIATU. To ona właśnie pozycjonuje WIOSNĘ. Stowarzyszenie jak wiele organizacji dobra publicznego łączy ludzi, którzy chcą pomóc z tymi, którzy tej pomocy potrzebują (łączna wartość pomocy rośnie od 2011 roku, w edycji 2013 przekroczyła 33 mln 125 tys. zł). Jednak w odróżnieniu od innych, w tym wszystkich najbardziej znanych „konkurentów” (WOŚP, Fundacji Mimo Wszystko) WIOSNA swoją energię lokuje w ludziach, którzy tę pomoc organizują. Stowarzyszenie rekrutuje a potem profesjonalnie szkoli wolontariuszy. Pracują oni w terenie i docierają do ludzi, którzy potrzebują pomocy (w 2013 roku w 508 lokalizacjach, jednocząc według szacunków Stowarzyszenia ponad 600 tys. osób). Identyfikują ich potrzeby i kojarzą z potencjalnymi darczyńcami. Monitorują proces, udzielają im feedbacku. Zatem obok rzeszy ludzi, którym dano rybę (Szlachetną Paczkę), obok tych którym dano wędkę (Indeks Akademii Przyszłości) działalność Stowarzyszenie owocuje armią wolontariuszy. Młodym ludzi, którym zaszczepiono mentalność rybaka, życiową wrażliwość i zaradność, pokazano, że można i że warto coś zrobić. 
 

więcej

Referencje

Istotą tego projektu było pozycjonowanie i rozwiązania w obszarze architektury marki. Prosimy o kontakt, chętnie prześlemy szerszy wachlarz referencji, w tym związanych z brandingiem idei i spójnością komunikacji w ramach tak rozproszonej organizacji.

Przykładowy projekt 1