Zintegrowana komunikacja marki korporacyjnej

Wyróżnik INSPIRE stanowi podejście do brandingu. Jesteśmy jedyną firmą, która definiuje obszar specjalizacji jako zintegrowaną komunikację marki korporacyjnej. Jesteśmy jedyną firmą, która oferuje kaskadowanie rekomendacji na wszystkie szczeble organizacji: od zarządu, poprzez dyrektorów i kierowników, po specjalistów. Jesteśmy także jedyną firmą, która przygotowuje rekomendacje dla wielu działów odpowiedzialnych za równoczesną obsługę różnych grup docelowych: pracowników, udziałowców, partnerów biznesowych, pośredników handlowych, ostatecznych klientów, czy społeczeństwa. Żadna ze znanych nam firm nie postrzega swojej roli jako gwaranta wdrożenia i moderatora współpracy z agencjami kreatywnymi, PRowymi, mediowymi, headhunterskimi. Nie gwarantuje też elastyczności i bezstronności wyboru tych partnerów.

Naszym celem jest aktywna promocja wysokich standardów brandingu korporacyjnego, rozwój Key Performance Indicators (KPIs) i mierników efektywności w tym obszarze. Jesteśmy dowodem na to iż można połączyć kreatywność i metodyczny pomiar efektywności działań.

‹ powrót